Klokreparatie Hagen

maakt de tijd voor u

 

Klokreparatie Hagen Klokreparatie Hagen, gevestigd aan Trompstraat 17 3814 SM Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

Klokreparatiehagen.nl      Trompstraat 17    3814SM Amersfoort    0643143300

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Klokreparatie Hagen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en/of achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klokreparatie Hagen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- 

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
  • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
  • Klokreparatie Hagen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klokreparatie Hagen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klokreparatie Hagen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Klokreparatie Hagen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en ffirewall.